Teollisuusputkistot

Ota yhteyttä

Valmistamme laatua vaativille asiakkaillemme teollisuus- ja kemikaaliputkistot. Ammattitaitomme varmistaa, että teollisuusputkistot on suunniteltu käyttötarkoitukseensa, kestämään korkeat lämpötilat, paineet, höyryt, hapot ja muut kuluttavat tekijät.

 • Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiset putkistot, mukaan lukien: höyry-, vesi-, palovesi-, vaahdotus-, palavat nesteet ja kemikaaliputkistot

 • Sovellettava standardi SFS-EN 13480, 1–7 metalliset teollisuusputkistot

 • Menetelmäkokeet: perusaineille 1–1 .... 8b–8 (teräkset, RST ja HST)

 • Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduuli A ja A2

 • Putkistoluokitukset: 0-luokka, I-luokka ja II-luokka

SUORITAMME TEOLLISUUSPUTKISTOJEN:

5

 • Esivalmistuksen

 • Asennuksen

 • Asennushitsaukset

 • Korjaukset

 • Testaukset

 • NDT-testausten koordinoinnit.