Teollisuusputkistot

Valmistamme laatua vaativille asiakkaillemme teollisuus- ja kemikaaliputkistot. Ammattitaitomme varmistaa, että teollisuusputkistot on suunniteltu käyttötarkoitukseensa, kestämään korkeat lämpötilat, paineet, höyryt, hapot ja muut kuluttavat tekijät.

 • Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiset putkistot, mukaan lukien: höyry-, vesi-, palovesi-, vaahdotus-, palavat nesteet ja kemikaaliputkistot.
 • Sovellettava standardi SFS-EN 13480, 1-7 metalliset teollisuusputkistot
 • Menetelmäkokeet: perusaineille 1-1 .... 8b-8  (teräkset, RST ja HST)
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduuli A ja A2
 • Putkistoluokitukset: 0-luokka, I-luokka ja II-luokka.

Suoritamme teollisuusputkistojen:

 • Esivalmistuksen
 • Asennuksen
 • Asennushitsaukset
 • Korjaukset
 • Testaukset
 • NDT-testausten koordinoinnit